Abilități de comunicare

Un arici

Un exemplu de text adaptat şi activitate interactivă

Vă propunem o activitate prin care am adaptat textul publicat în această joi și o activitate interactivă care au scopul de a ajuta atât la citirea corectă a textului cât și la înțelegerea lui.

 Această activitate  dorește să vină în sprijinul atât al copiilor cu CES cât și a celor preșcolari și din grupa pregătitoare și se poate folosi atât de către profesori la școală cât și acasă de către părinți.

Poate fi simplificată sau detaliată în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor.

Pe fiecare filă este o propoziție sau un fragment din text , cuvintele sunt accesibile, ilustrațiile simple și atractive.

Cu fiecare filă parcursă crește curiozitatea pentru a citi mai departe.

Textul poate fi citit de părinți, educatori, profesori psihopedagogi sau terapeuți. Dar cel mai bine ar fi să citească fiecare copil având asigurat sprijinul adultului.

Unele cuvinte sunt mai dificile, sau mai lungi, însă cu sprijinul adultului copilul poate citi întregul text.

Este un exercițiu de citire conștientă, exercițiu pe care copilul îl face fără ca măcar să realizeze că nu este tocmai ușor. Curiozitatea îl îndeamnă să citească.

Pe lângă citit, prin acest text sunt vizate aspecte care privesc vocabularul, atenția, capacitatea de exprimare verbală.

Prin participarea la această activitatea copilul va lucra pe :

-cititul fiecărei propoziții

-urmarea comenzilor compuse din mai mulți pași

-dezvoltarea capacității de a colora, decupa și lipi

-orientarea în spațiu

– întelegerea textului citit

-secvențiere

Fiți creativi în folosirea acestei activități și repetați-o de câte ori este nevoi

Cum se foloseşte aceasta activitate?

  1. Copilul participă în activitatea de citire a celor două variante a textului.

2, Copilul colorează și decupează imaginea/imaginile care se găsesc pe fiecare pagină.

3. Cele 5 imagini se vor folosi pentru secvențiere și pentru a răspunde la  întrebări legate de text.

4. Ajutăm copilul să capseze paginile cu textul adaptat . Aceasta va fi ”cărticica” lui pe care o va duce acasă.

Fişa gratis a zilei se poate descărca de aici.

Contact

int.spec.ed@gmail.com