Abilități de comunicare

Litera V-FIȘE DE LUCRU ȘI DECORURI PENTRU CLASĂ

Acest material se adresează copiilor de vârstă mică și elevilor cu C.E.S., fiind recomandat a se folosi în cadrul orelor de Abilități de comunicare și limbaj sau în cadrul diferitelor bordări terapeutice care au în centrul lor tulburările de limbaj. Pentru unele fișe de lucru este necesar ca elevii să aibă abilități de citire-scriere.

  Diversitatea formelor în care fișele de lucru abordează aspectele legate de însușirea scris-cititului vă vor permite să alegeți  varianta care corespunde în cea mai mare măsură nevoilor și posibilităților de dezvoltare ale copiilor.

  Aceste fișe au diferite grade de dificultate și pot fi folosite cu elevii care sunt în diferite grupe de nivel, precum și cu același copil în diferite etape de formare a deprinderilor de citire-scriere.

1 reply »